محصولات موزاییک های پرسی ساده کد های SC – Gc – G – GA – A که زمینه های روشن تری را دارا می باشند
برای پوشش بام ها مناسب ترند ، به علت بازتاب نور و جذب کمتر گرما و نیز در این محصولات از سنگدانه هایی استفاده شده که مقاومت بالاتری در برابر سرما و برف را دارا می باشد .
کد های C – M0 – M01 برای کف سالن ها و محوطه های داخلی نظیر کف سوله و محیط های داخلی کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی مناسب تر می باشند که در آنها از سنگدانه های با دانه بندی درشت تر استفاده
شده و کاربری مناسب تری را نیز دارا می باشند .
از ترکیب کد های GC – G – GZ – GRS بنا بر سلیقه و یا نوع طراحی نیز می توان چیدمان مناسبی برای پارکینگ و محوطه های داخلی که مسقف می باشند استفاده نمود و نیز کد G با زمینه تیره تر و دودی که تا حد امکان
آلودگی و سیاهی ناشی از لاستیک خودرو را نشان نمی دهد .
در محصولات واش بتن از ترکیب کد های ۳۰۹ – ۳۱۰ – ۳۱۱ و ترکیب کد های ۳۰۳ – ۳۱۴ – ۳۱۳ و نیز ترکیب کد های  ۳۰۶ – ۳۰۰ -۳۰۴ – ۳۰۳ – ۳۰۵ – ۳۰۱ و نیز ترکیب ۳۱۳ – ۳۰۸ – ۳۰۲ و همچنین ترکیب ۳۰۴ با ۳۰۷ را استفاده نمود
کد ۳۱۲ که با نام طرح رودخانه نیز می باشد طرحی است بسیار مناسب برای محیط های نظیر پارکینگ ها و  مکانهایی که در معرض آلودگی روغن ریزی و عبور و مرور خودرو می باشند .