همواره بخشی از برنامه­های مدیران و مهندسین پروژه­های ساختمانی انتخاب ، طراحی ونوع آرایش کفپوش­ها با بهترین کیفیت و نیز اجرا در کمترین زمان ممکن می باشد.

لذا در همین راستان شرکت موزاییک البرز پروشات ، اقدام به تأسیس دپارتمان مشاوره طراحی و نصب محصولات بتنی خود نموده است .

اهم وظایف این مجموعه به شرح زیر می باشد .

۱ ـ بازدید ازمحل پروژه

۲ ـ مشاوره  بر انتخاب نوع محصول با کاربری مناسب

۳ ـ اجرا ونصب کفپوش براساس طرح  تأیید شده کارفرما تا مرحله پایانی

۴ ـ ارائه نکات راهبردی به جهت حفظ و بالابردن عمر مفید کفپوش­ها