محصولات موزاییک البرز پروشات از بهترین نوع سنگ های طبیعی ایران و ماسة شکسته شسته شده دارای دانه بندی های استاندارد و سیمان تیپ ۲ و ۵ تهران، سیمان سفید بنوید و ساوه و رنگ بایر آلمان، پودر سنگ مخصوص و مکمل های افزودنی مناسب بنا بر سفارش مشتری تهیه می گردند.