آدرس ها

کارگاه مرکزی : تهران ، جاده خاوران ، شهرک تولیدی و صنعتی امام رضا (ع) ،  موزاییک البرز
واحد آزمایشگاه : تهران ، جاده خاوران ، شهرک تولیدی و صنعتی امام رضا (ع) ، خیابان یازدهم ، پلاک ۱۳ ، آزمون البرز پروشات

راه های ارتباطی واحد فروش:

۰۲۱-۷۷۴۶۳۷۵۹

۰۲۱-۷۷۱۶۳۱۳۸

۰۹۱۲-۲۱۹۹۳۵۸

info@alborzmosaic.ir

@alborzmosaic

alborzmosaic